INICI

Com totes les persones afectades saben bé, la diabetis tipus 1 és una malaltia molt absorbent, complicada de gestionar, que demana una dedicació 24/7 i obliga a prendre decisions de manera permanent.

Per poder prendre les decisions més encertades en cada moment, és important rebre una educació diabetológica adequada, assimilar els aprenentatges adquirits i tenir accés a material i informació de qualitat.

Què és Type1AreUs? 

L’objectiu d’aquest web és integrar en un mateix lloc informació útil i de qualitat, que es troba dispersa per la xarxa, perquè les persones amb diabetis tipus 1 i els seus familiars la tinguin a mà sempre que la necessitin, molt especialment a l’inici del diagnòstic.

Type1AreUs vol ser també una eina per explicar a les persones de l’entorn dels afectats  (professorat, família i amics) què és la diabetis tipus 1 i com cal actuar en el dia a dia o com s’ha de reaccionar davant de possibles situacions d’emergència.

Una altra funció d’aquest web és donar a conèixer la realitat de les persones tipus 1 entre la població en general, ja que la població no afectada té un gran desconeixement sobre què significa tenir diabetis tipus 1.

Ens trobareu a Twitter @T1DAreUs.

Tweet about this on TwitterShare on FacebookEmail this to someone