Cercador d’aliments

El web del Centre per a la Innovació de la Diabetis Infantil (CIDI) de l’Hospital Sant Joan de Déu té una base de dades amb les equivalències en HC de més de 400 alimentsLa informació nutricional està realitzada per dietistes-nutricionistes educadores en diabetis del mateix hospital.