CONSUMIBLES D’ÚS DIARI

Per mantenir la diabetis tipus 1 sota control, cal tenir accés a insulina i a una enorme quantitat de material:

Afortunadament, al nostre país la sanitat pública subvenciona la major part de la despesa, però hi ha molts països on els malalts no poden accedir ni a la insulina ni al material a causa del seu cost elevadíssim. En aquests països un diagnòstic de DM1 és, sovint, una sentència de mort.

L’eina Global T1 Map Tool del web de T1International informa sobre les condicions de les persones amb DM1 a diferents països del món.