Glucòmetres i tires reactives

Glucòmetres.Pel que fa als glucòmetres, a Catalunya la sanitat pública facilita als pacients els aparells i les tires reactives corresponents. Els ambulatoris disposen de tres o quatre models i marques, en funció dels laboratoris que han guanyat els concursos de subministrament de material sanitari (un negoci molt lucratiu per a les empreses que hi accedeixen).

Ara bé, el personal del Centre d’Atenció Primària (CAP) que et facilita el material, no rep ni formació ni informació sobre les prestacions de cadascuna de les màquines que t’ofereix, i en alguns casos fins i tot no sap per a què serveix un glucòmetre (i ho afirmo per pròpia experiència).

Quan arribes per primera vegada al CAP perquè et donin un glucòmetre, encara amb l’ensurt del diagnòstic recent ressonant-te dins del cap, és molt probable que et preguntin quin model vols.

Glucòmetres.

Si no has tingut cap experiència prèvia amb la diabetis, no tens capacitat per escollir el model que s’ajusti més a les teves necessitats (que, d’altra banda, tampoc saps quines són, en aquell moment). És a dir que agafaràs el primer que t’ofereixin, o el mateix que tenien a l’hospital, o el més petit… i escolliràs sense tenir criteri per fer-ho.

El primer i més important que se li ha de demanar a un glucòmetre és la màxima fiabilitat en les mesures. En aquest aspecte com a usuari final tens ben poca cosa a fer: has de creure que tots els aparells que t’ofereix la sanitat pública compleixen amb la qualitat esperada (tot i que no sempre és així…).

Però hi ha altres aspectes que fan molt diferents uns aparells dels altres i que només pots anar descobrint amb l’experiència. Ningú t’ofereix d’entrada tota la informació que necessites. Algunes de les variables rellevants són:

  • Volum de la mostra de sang que es necessita per fer un control, sense que la màquina detecti un error.
  • Possibilitat de registrar els bolus d’insulina i les racions d’HC de cada àpat.
  • Possibilitat de descarregar les dades i analitzar-les.
  • En el cas que les dades es puguin descarregar, a quines dades pots accedir i com són els informes que genera el programa de descàrrega.

Glucòmetres segons perfil d’usuari

Seria ideal que la sanitat pública disposés de diferents models de glucòmetre amb diferents prestacions, per poder cobrir el ventall de perfils d’usuari. Així, una persona de 75 anys potser se sentirà més segura amb un aparell amb pocs botons i una pantalla ben gran, per veure bé les xifres. Però per controlar la DM1 d’un infant, serà més adequat un model que incorpori el màxim de prestacions de registre i de descàrrega de dades, per poder monotoritzar l’evolució diària tenint en compte totes les variables.

Amb una mica d’interès per part de les autoritats sanitàries i invertint un mínim en formació del personal, no hauríem d’estar tan lluny d’aquesta realitat.

Articles relacionats: