COMPLICACIONS HABITUALS

La complicació aguda més freqüent amb la qual es troben les persones Tipus 1 és la hipoglucèmia (nivell de glucosa inferior 70 mg/dl). Aquesta situació es dóna quan hi ha un excés d’insulina a la sang, ja sigui per haver calculat malament la dosi necessària, per haver ingerit menys hidrats de carboni dels previstos, etc.

En situacions d’hipoglucèmia és important la capacitat de reacció de la persona afectada i, en el cas dels infants, dels seus pares o cuidadors.

Hipoglucèmies

Pràcticament totes les hipoglucèmies són recuperables si s’actua adequadament i de manera ràpida quan se’n perceben els primers senyals. Només si la persona arriba a perdre el coneixement parlem d’hipoglucèmia greu.

Com cal actuar en cada cas:

Altres situacions

Tweet about this on TwitterShare on FacebookEmail this to someone