SITUACIONS HABITUALS

Situacions habituals: hipoglucèmia i hiperglucèmia

Fins i tot quan la diabetis està ben controlada, les persones tipus 1 es troben en situacions habituals com són la hipoglucèmia i la hiperglucèmia. Ambdues situacions poden tenir conseqüències negatives per a la salut (la hipoglucèmia a curt termini i la hiperglucèmia a més llarg termini) i per aquest motiu és important corregir-les tan aviat com sigui possible.

Es parla d’hipoglucèmia quan el nivell de glucosa en sang és inferior a 70 mg/dl. Pràcticament totes les hipoglucèmies són recuperables si s’actua adequadament i de manera ràpida quan se’n perceben els primers símptomes. Només si la persona arriba a perdre el coneixement parlem d’una hipoglucèmia greu.

Com cal actuar en cada cas:

Una altra situació molt habitual per a les persones amb diabetis tipus 1 és la hiperglucèmia, o valors excessivament alts de glucosa en sang.

Com cal actuar: