Hipoglucèmia greu

Si una persona diabètica no aconsegueix remuntar una hipoglucèmia lleu pot arribar a perdre el coneixement. Si l’arriba a perdre no se li ha de donar cap substància per la boca sinó que se li ha d’injectar un glucagó (un medicament que sempre hauria de tenir a l’abast) tan aviat com sigui possible.

Què cal saber del glucagó

  • El glucagó es presenta en un kit que conté una xeringa amb aigua destil·lada, un vial amb glucagó en pols i unes instruccions.
  • Qualsevol persona pot injectar-lo. L’únic requeriment és mantenir la calma, actuar amb rapidesa i seguir les instruccions del kit.
  • La punxada es realitza via subcutània o intramuscular als braços, cuixes o glutis.
  • Abans d’injectar el glucagó cal posar la persona de costat perquè no s’ofegui si el medicament li provoca vòmits.
  • Injectar el glucagó sense que fos necessari no té conseqüències negatives perquè l’increment de sucre que es produeix respecte al que la persona ja té és insignificant.

Com atendre una persona amb hipoglucèmia greu

  1. Administreu el glucagó seguint les instruccions que porta a l’interior. És recomanable haver vist aquest vídeo prèviament (durada: 2 minuts).
  2. Truqueu a emergències: 112.
  3. Truqueu als familiars.
  4. Quan la persona recuperi el coneixement, oferiu-li un sucre d’absorció ràpida i, posteriorment, un d’absorció lenta.