VIDA QUOTIDIANA

Un diagnòstic de DM1 no ha d’impedir seguir fent totes les activitats d’una vida normal. Com se sol dir “la persona no s’ha d’adaptar a la diabetis, sinó que és la diabetis la que s’ha d’adaptar a la persona”.

Ara bé, és important conèixer les possibles complicacions derivades de determinades activitats i prendre les precaucions necessàries per evitar situacions de risc.